Uitvoeringstoets aanpassen verwateringsregeling en toegang tot BOR voor familiebedrijven

De Belastingdienst heeft de uitvoerbaarheid beoordeeld van het aangenomen amendement met een aantal aanpassingen in de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) en in de doorschuifregeling aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting (DSR ab).

Uitvoeringstoets aanpassen verwateringsregeling en toegang tot BOR voor familiebedrijven