Lijsten van documenten bij besluit Woo-verzoeken MIB-proces en bezwaarprocedure UHT

Lijsten van documenten bij het besluit op verzoeken om informatie over de werkwijze bij bezwaarprocedures van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en over het proces ‘Maatwerk integrale beoordeling’ (MIB). Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

Lijsten van documenten bij besluit Woo-verzoeken MIB-proces en bezwaarprocedure UHT