Evaluatie Autoriteit Financiële Markten (AFM) 2016-2020

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen bepaalt dat elke 5 jaar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) wordt beoordeeld. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) van het ministerie van Financiën.

Evaluatie Autoriteit Financiële Markten (AFM) 2016-2020 (PDF | 63 pagina's | 1,2 MB)