Stand van zaken Veegactie lijsten nationaliteit, medische en strafrechtelijke gegevens (Prio 1b), fasen inventarisatie en risico-inschatting

Onderzoek naar lijsten met nationaliteit of risico- of fraudesignalen in mailboxen, persoonlijke omgevingen of (lokale) samenwerkingsgebieden van de Belastingdienst.

Stand van zaken Veegactie lijsten nationaliteit, medische en strafrechtelijke gegevens (Prio 1b), fasen inventarisatie en risico-inschatting (PDF | 20 pagina's | 4,5 MB)