Onderzoek naar mogelijke gevolgen van een verruiming van het adviesbegrip in de Wft

Scenario-experiment naar de mogelijke gevolgen van een verruiming van het adviesbegrip in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Onderzoek naar mogelijke gevolgen van een verruiming van het adviesbegrip in de Wft