Stand van de uitvoering 2023 Belastingdienst

Om problemen in de uitvoering in beeld te brengen haalt de Belastingdienst signalen op van binnen en van buiten de organisatie. Op basis daarvan identificeert de Belastingdienst knelpunten en werkt vervolgens aan een oplossing. In deze Stand van de uitvoering staat welke stappen daarin zijn genomen.

Stand van de uitvoering 2023 Belastingdienst