Wetsvoorstel aanscherping beloningsregels financiële ondernemingen naar Tweede Kamer

Medewerkers van financiële ondernemingen waarvan een deel van de vaste beloning uit aandelen bestaat, mogen die pas na vijf jaar verkopen. Dit moet ervoor zorgen dat perverse prikkels in de financiële sector worden tegengegaan en het vertrouwen in de financiële sector wordt vergroot. Financiële ondernemingen, zoals banken en verzekeraars, zijn straks ook verplicht om bij hun beloningsbeleid meer rekening te houden met hun maatschappelijke positie door van tevoren stakeholders te betrekken bij beloningsvoorstellen en daarover verantwoording af te leggen.

Dit is de kern van het wetsvoorstel beloningen in de financiële sector dat de minister van Financiën vandaag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Via het wetsvoorstel wordt ook geregeld dat het bestaande beleid voor handelaren voor eigen rekening, zoals geïnitieerd door het vorige kabinet, wordt voortgezet. Zij blijven uitgezonderd van het bonusplafond. Dit sluit aan bij nieuwe Europese regelgeving voor beleggingsondernemingen.

Aanscherping van de beloningsregels is eerder aangekondigd in de agenda financiële sector om het vertrouwen in de sector te herstellen. Vertrouwen in de financiële sector is essentieel, voor een goede dienstverlening en de financiële stabiliteit. Zo zorgen banken voor het betalingsverkeer en voor kredietverlening aan consumenten en bedrijven, bieden verzekeraars producten aan die consumenten en bedrijven verzekeren tegen risico’s die ze zelf niet kunnen of willen dragen en helpen financieel adviseurs consumenten en bedrijven bij het maken van keuzes.