Nieuwe regels voor de accountancysector

Accountants zijn straks verplicht om te rapporteren over de kwaliteit van de wettelijke controles. Dat doen zij aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Beursfondsen en andere ‘organisaties van openbaar belang’ kunnen voortaan vragen om toewijzing van een externe accountant voor een accountantsverklaring. Ook zullen meer grote kantoren een Raad van Commissarissen moeten instellen. Dat staat in het wetsvoorstel accountancysector dat  aan de Tweede Kamer is gestuurd. Aanleiding voor de wet zijn de aanbevelingen van de in 2020 ingestelde Commissie toekomst accountancysector.

Minister Kaag: “Accountants vervullen een belangrijke publieke en maatschappelijke taak. Op de handtekening van de accountant moet je kunnen vertrouwen. Helaas is vertrouwen in de accountancy niet altijd meer vanzelfsprekend. Dat komt door incidenten maar ook door structurele tekortkomingen. Met deze wet wil het kabinet de kwaliteit van de controle door de accountant duurzaam verbeteren.”

Periodiek rapporteren

Accountantsorganisaties worden voortaan verplicht om periodiek te rapporteren aan de Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants (NBA) aan de hand van vastgestelde kwaliteitsindicatoren. De NBA maakt de rapportages openbaar. Doel is om inzicht te bieden in aspecten van kwaliteit en de werkwijze van de accountant. Belanghebbenden kunnen zien hoe accountantsorganisaties scoren op bepaalde indicatoren en op deze manier een weloverwegen vergelijking maken. Tot op heden is er onvoldoende informatie beschikbaar om de kwaliteit van de wettelijke controle te kunnen vergelijken.

Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen grote en kleine accountantskantoren. De rapportageplicht gaat in eerste instantie gelden voor de 6 grootste accountantsorganisaties. Het kabinet gaat de werking van de indicatoren na een periode van 2 tot 3 jaar evalueren. De overige accountantsorganisaties volgen daarna.

Aanwijzingsbevoegdheid

De Wijzigingswet accountancysector zorgt er verder nog voor dat organisaties van openbaar belang, zoals beursfondsen, als het hun zelf niet lukt om een accountantsorganisatie te contracteren, de NBA kunnen vragen om toewijzing van een accountantsorganisatie.

Toezicht op de wettelijke controle

Accountantsorganisaties moeten zich zo gaan organiseren dat zij continu blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de wettelijke controle. Deze wet verduidelijkt het doel van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. De AFM kan daar toezicht op houden. Ook worden meer grote kantoren verplicht een Raad van Commissarissen in te stellen.

Kwartiermakers

Op 21 november dit jaar presenteerden de kwartiermakers toekomst accountancysector hun bevindingen in het rapport “Druk en Tegendruk”, waarbij zij zich met name richtten op de benodigde cultuuromslag in de sector. Dit wetsvoorstel is gericht op de verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controle. Een aantal maatregelen, zoals de vastgestelde kwaliteitsindicatoren, liggen in lijn met de aanbevelingen in het rapport van de kwartiermakers.