Geen dividend De Nederlandsche Bank bij negatieve buffers

De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht de komende jaren, tussen 2023 en 2028, omvangrijke verliezen waardoor haar buffers mogelijk enige jaren negatief zijn. Dit wordt veroorzaakt door verslechterde economische omstandigheden, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de pandemie. Door de snel gestegen rente, bedoeld om inflatie te bestrijden, lijdt DNB verliezen. Ook andere grote centrale banken hebben hier mee te maken.

Op voorstel van een gezamenlijke werkgroep van het ministerie van Financiën en DNB wordt nu onder andere vastgelegd dat er geen dividend wordt uitgekeerd aan de Staat als de buffers van DNB negatief zijn. Dit was al de geldende praktijk, maar nu wordt dit beleid vastgelegd. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kaag van Financiën. 

Voor minister Kaag en president Knot van DNB, waren de verliezen reden genoeg om de vijfjaarlijkse evaluatie van het kapitaalbeleid van DNB een jaar te vervroegen. Een gezamenlijke werkgroep van het ministerie van Financiën en DNB heeft het kapitaalbeleid van DNB doorgelicht.

De werkgroep concludeert dat het kapitaalbeleid van DNB bestendig is. Ze stellen daarom geen grote inhoudelijke wijzigingen voor. De verliezen hebben geen effect op de uitvoering van de toezichtstaken en de monetaire rol van DNB.  De verwachting van de werkgroep is dat DNB op eigen kracht haar buffers weer gaat herstellen door voorlopig geen winsten meer uit te keren. Een kapitaalstorting van de Staat aan DNB is daarom ook niet aan de orde.

Verwacht wordt dat de buffers vanaf midden 2030 weer voldoende zijn hersteld om dividend uit te keren aan de Staat. De afgelopen jaren heeft DNB al geen dividend meer aan de Staat uitgekeerd, de wijziging in het kapitaalbeleid heeft dan ook geen additionele budgettaire impact.