Ontslag minister van Financiën

De vice-minister-president en minister van Financiën, mevrouw S.A.M. Kaag MA, MPhil, heeft 26 december 2023 de Koning verzocht haar per 8 januari 2024 ontslag te verlenen als vice-minister-president en minister van Financiën.

De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister van Financiën is voorzien, zal de minister voor Klimaat en Energie, de heer R.A.A. Jetten MSc, de taken van de minister overnemen. Ten behoeve van de resterende demissionaire periode zal naar een nieuwe minister van Financiën worden gezocht.