Benoeming directeur-generaal Dienst Toeslagen bij Financiën

Drs. C.H.L.M. (Coen) van de Louw wordt directeur-generaal Dienst Toeslagen bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 mei 2024.

Coen van de Louw is sinds 2022 programma-directeur-generaal Ketenregie bij het ministerie van Financiën. Hieraan voorafgaand was hij kwartiermaker bij het programma-directoraat-generaal Herstel Toeslagen bij Financiën. Eerder was hij onder meer lid van de raad van bestuur bij de Sociale Verzekeringsbank en directeur bij de Inspectie SZW. Coen van de Louw studeerde Fiscale Economie aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.