Kabinet pleit op Europees en internationaal vlak voor scherpere liquiditeitseisen banken

Op Europees en internationaal niveau moet er ingezet worden op scherpere liquiditeitseisen voor banken. Uit een ambtelijke studie blijkt dat liquiditeitsrisico’s urgenter zijn geworden, mede door de voortschrijdende digitalisering. Zo kunnen ongedekte deposito’s met grote snelheid uitstromen en kan marktonrust zich sneller verspreiden. Dat schrijft minister Van Weyenberg van Financiën aan de Tweede Kamer in reactie op het ambtelijk rapport ‘Beleidsrichtingen voor een weerbare bankensector’ (van 19 maart jongstleden). In dit rapport worden lessen getrokken uit de onrust in de bankensector in maart 2023 en zijn beleidsrichtingen en -opties om de bankensector weerbaarder te maken in kaart gebracht.

Minister Van Weyenberg: “Nederlandse banken staan er financieel goed voor. Dat bleek ook tijdens de internationale bankenonrust van vorig jaar. We willen ook voor de toekomst een Nederlandse financiële sector die weerbaar is en blijft. Daarom is het belangrijk om kwetsbaarheden in de bankensector aan te pakken en aandacht te hebben voor nieuwe risico’s. Spaarders kunnen bijvoorbeeld door digitalisering nog sneller hun geld weghalen. Daarom vind ik dat we internationaal afspraken moeten maken om banken nog weerbaarder te maken. Dit wil ik in de EU op de agenda gaan zetten.”

Naast scherpere liquiditeitseisen wil minister Van Weyenberg op Europees en internationaal vlak pleiten voor het doorzetten van de lang verwachte herziening van het Europese macroprudentiële raamwerk. Buffers van Europese banken kunnen versterkt worden door deze eisen te harmoniseren. Dit zorgt voor voldoende schokabsorptievermogen bij grote Europese banken en een gelijker speelveld in de EU. Ook wil de minister dat het raamwerk voor AT1-instrumenten, obligaties waarmee verliezen kunnen worden opgevangen als een bank omvalt, tegen het licht wordt gehouden. Dat raamwerk is complex en lijkt niet altijd bij te dragen aan transparantie en een soepele afwikkeling van banken in de problemen. De minister blijft zich daarnaast inzetten voor verdere stappen om de Europese bankenunie en kapitaalmarktunie te versterken.

Het is van belang dat dat de maatregelen om de weerbaarheid van banken verder te versterken Europees en internationaal gecoördineerd worden zodat risico’s mondiaal worden aangepakt en er een gelijk speelveld is.

De beleidsopties waarop wordt ingezet liggen in lijn met het huidige Nederlandse beleid en dragen bij aan een sterke bankensector. Het is aan een volgend kabinet om andere en meer verregaande beleidsopties uit het rapport te wegen en te beslissen of meer fundamentele keuzes nodig zijn om de bankensector verder te versterken.