Adviescommissie Analytics Financiën

De Adviescommissie Analytics adviseert het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Douane en Dienst Toeslagen over het ethisch verantwoord omgaan met data voor analytics. De onafhankelijke commissie, onder leiding van professor Emile Aarts, brengt gevraagd en ongevraagd in de organisatie advies uit.

De adviescommissie moet er aan bijdragen dat het ministerie van Financiën verantwoord omgaat met data-analyse. De adviescommissie controleert of onderzoekt niet, maar denkt met de organisatie mee over hoe zij hiermee om kan gaan. Denk aan vraagstukken waarbij de organisatie afwegingen maakt tussen enerzijds het inzetten van analytics voor het identificeren en helpen van bepaalde groepen, anderzijds het niet willen betuttelen van deze groepen. De adviescommissie adviseert over de te maken afwegingen op basis van het rapport Aandacht voor Algoritmes van de Algemene Rekenkamer.

De adviescommissie bestaat uit een divers gezelschap vanuit de wetenschap en ervaringsdeskundigen. Zo zitten in de adviescommissie experts op het gebied van bijvoorbeeld algoritmen, beveiliging van digitale data en verantwoord (ethisch) omgaan met ict.

Leden Adviescommissie Analytics

 • Emile Aarts (voorzitter), emeritus rector magnificus en hoogleraar Computer Science aan Tilburg University
 • Sandjai Bhulai, hoogleraar Business Analytics aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
 • Eppo Bruins, voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie
 • Paul van Geest, hoogleraar Economie en Theologie aan de Erasmus universiteit Rotterdam en hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de theologie aan Tilburg University
 • Jeroen van den Hoven, universiteitshoogleraar Ethiek en Technologie aan de TUDelft en wetenschappelijk directeur van het Delft Digital Ethics Centre
 • Friederike van der Jagt, advocaat, gespecialiseerd in het privacyrecht
 • Rob van Kan, hoofddirecteur van de hoofddirectie Dataservice Research en Innovatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Esther Keymolen, hoogleraar Regulering van digitale technologie aan Tilburg University
 • Patricia Prüfer, hoofd van de afdeling Beleidsonderzoek & Analytics van Centerdata, een onderzoeksinstituut voor dataverzameling en onderzoek
 • Mirko Schäfer, universitair hoofddocent aan het departement Informatica aan de Universiteit Utrecht
 • Arlette van Wissen, senior AI Scientist bij Philips Research