Organisatie ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Video: het verhaal van Financiën

Meisje:

Dit is het verhaal over geld en over het Ministerie van Financiën. 

Bas van den Dungen, secretaris-generaal Ministerie van Financiën:
Bij het Ministerie van Financiën gaat ons werk over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over geld om van te leven. 
Het gaat over mensen zoals jij en ik. In beweging. Allemaal in hun eigen unieke verhaal. 
17 miljoen mensen. In het ritme van verandering en verbinding. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en toekomstplannen. 

Wesley dos Santos, oprichter iKapitein:
Mijn droom is super groot. Mijn droom is niet uit te drukken in geld. 
Ik geloof heel erg dat op het moment dat je verder wilt groeien, dat het dan belangrijk is om ook iets terug te geven. 
En daardoor kwam ik op het idee om een boot te laten ontwikkelen. Met een ingebouwde vuilvanger. 
Terwijl je vaart, maakt hij het water automatisch schoon. Ik geloof zeker dat duurzaam ondernemen ook winstgevend kan zijn. 
Ik ben super gelukkig. 

Meisje:
Voor geld zou ik fietsen kopen, schoenen, boeken. 

Quirinus van Dijk, Boer:
Ja, we hebben het over geld hè. Dat geld is Wél van ons allemaal. 

Leonie van Westerop, Docente:
Vandaag gaan we het hebben over geld. 
Nouja, wat je ziet is dat sommige kinderen eigenlijk helemaal geen idee hebben van de waarde van geld. 
Niet weten wat schaarste is. En ook voor de toekomst een idee hebben dat ze vooral heel rijk willen worden. 
Ik probeer ze dan toch door te laten denken hoe ze dat gaan doen. En dat geld een middel is voor later. Maar niet per se een doel. 

Bas van den Dungen, secretaris-generaal Ministerie van Financiën:
Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn. 
Voor welvaart en groei, voor iedereen. Vandaag, morgen en daarna. 
Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. 

Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. 

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

 • Integer
  Wij werken voor de publieke zaak. Ons werk raakt mensen en bedrijven en daar handelen we naar. Dit handelen doen we geloofwaardig, zorgvuldig en verantwoordelijk. Wij zijn open, eerlijk en aanspreekbaar en werken op basis van wederzijds vertrouwen.
 • Deskundig
  Wij delen en benutten kennis, kunde en (sociale) vaardigheden zo goed mogelijk. Wij willen een lerende organisatie zijn; we reflecteren op ons werk en blijven onszelf ontwikkelen. Wij staan open voor verschillende perspectieven en bieden ruimte aan diversiteit in gedachten.
 • Duidelijk
  Wij communiceren met respect, consistent en met oog voor onze doelgroep. Wij zijn transparant in wat we doen. Wij scheppen heldere verwachtingen, nemen elkaar hierin mee en houden onze communicatie zo eenvoudig mogelijk.
 • Durf
  Wij maken ruimte om te experimenteren en buiten de gebaande paden te treden, om fouten te maken en daarvan te leren. Wij stellen ons kwetsbaar op, we vragen, geven en ontvangen feedback en staan open voor innovatieve ideeën en creativiteit.
 • Samenwerken
  Wij zoeken onze partners op, bevragen elkaar en werken aan gemeenschappelijke doelen. Wij zijn gericht op het brede verband, wij helpen elkaar en waarderen co-creatie.

Visie Openheid en Transparantie 2026

De samenleving vraagt dat de overheid open en transparant is over wat wij doen en hoe wij dat doen. Deze visie beschrijft hoe we openheid en transparantie concreet gaan vormgeven in 2026 voor onze belanghebbenden. Hierbij luisteren wij naar wat de samenleving nodig heeft en stemmen onze informatievoorziening daarop af. Meer informatie: Visie Openheid en Transparantie 2026.

fIN Ontwikkeling

Samen werken aan een financieel gezond Nederland. Dat is onze missie, ons doel. Al meer dan tweehonderd jaar. Die missie is in alle jaren nooit veranderd. Maar het Nederland waarvoor we werken, verandert continu. En de laatste jaren misschien wel meer dan ooit. Veranderingen en uitdagingen volgen elkaar in een hoog tempo op: de Brexit, de toeslagenaffaire, de coronacrisis. Tegelijkertijd verwacht de samenleving en de politiek ook steeds meer van ons: transparantie, samenwerking, daadkracht. Dit beïnvloedt ons werk en onze rol als organisatie en als ambtenaar. Alleen als we in ontwikkeling blijven, kunnen we in deze snel veranderende wereld onze missie blijven realiseren.  

fIN Ontwikkeling
Samen werken aan een financieel gezond Nederland is de kern van onze missie. Dat doen we met collega’s, binnen teams, tussen onderdelen en natuurlijk met de samenleving. Op veel vlakken doen we het al heel goed. We slaan nieuwe bruggen tussen uitvoering en beleid, organiseren (meer) bijeenkomsten met stakeholders en zorgen ervoor dat onze kennis op peil blijft. fIN Ontwikkeling is er om die goede voorbeelden te bundelen, daar waar nodig collega’s te stimuleren en de organisatie handvatten te bieden. Dat doen we komend jaar op vier thema’s. Thema’s waarvan we denken dat die nu op dit moment het meeste aandacht verdienen:

 • Verbinden met de omgeving: het ministerie van Financiën is er voor de samenleving. Voor burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Voor hen werken we elke dag aan een financieel gezond Nederland. Het beleid, de uitvoering en dienstverlening dat hiervoor nodig is, willen we zo veel mogelijk samen ontwikkelen. Samen met mensen en organisaties op wie ons werk impact heeft, en die op hun beurt ook ons werk beïnvloeden. Daarom halen we signalen van buiten naar binnen en staan we continu in contact met de samenleving. Daarmee krijgt ons werk meer betekenis en houden we ons morele kompas scherp.
 • Investeren in ambtelijk vakmanschap: ons werk en de wereld waarin we werken wordt steeds complexer. We worden in toenemende mate gevraagd om samen te werken, vrijelijk en onafhankelijk te adviseren, om te gaan met tegenspraak en ons werk zo open en transparant mogelijk te doen. Dit vraagt om ambtelijk vakmanschap: werken vanuit de bedoeling, vertrouwen, professionaliteit, verantwoording, legitimiteit, verantwoordelijkheid en dienstbaarheid. Investeren in ambtelijk vakmanschap betekent investeren in ons gezamenlijke ambtelijke vermogen om de maatschappij beter en blijvend van dienst te kunnen zijn.
 • Samenwerken vanuit meerwaarde: er komen allerlei complexe, maatschappelijke vraagstukken op Financiën af. Veel opgaven zijn niet langer behapbaar voor één ministerie of onderdeel. Daarom moeten we samenwerken. Met collega’s, binnen teams, tussen onderdelen en met de samenleving. En een goede samenwerking vraagt om vertrouwen, flexibiliteit en daadkracht. Zodat we samen snel en goed kunnen inspelen op vraagstukken en écht publieke waarde creëren. Werken vanuit de opgave. En waar nodig  over de klassieke grenzen heen, zal steeds meer de normale werkwijze worden
 • Versterken van vitaliteit en veerkracht: elke dag werken we aan een financieel gezond Nederland. Om dat te kunnen blijven doen, moeten we zelf ook vitaal en veerkrachtig zijn. Zelf ook in balans zijn en de ruimte krijgen om te groeien. Want alleen een team waarin de werkdruk op orde is, de sociale veiligheid goed en iedereen fit is, levert top prestaties.