Organisatie

Missie

Wij bewaken de schatkist en werken aan een financieel gezond Nederland.

Het ministerie werkt aan een goede financiële huishouding van Nederland, int belastingen op basis van solide fiscale regelgeving en ziet toe op een doelmatige besteding van overheidsgeld. Het ministerie maakt regels voor het goed functioneren van het financiële stelsel en werkt aan een sterke economische structuur die verankerd is in een economisch en financieel gezond Europa.

Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Voor nu en in de toekomst. Het zorgt met de Belastingdienst, onderdeel van het ministerie,  voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. De rijksbegroting, de Miljoenennota en het belastingplan met de belastingmaatregelen zijn belangrijke stukken die daarbij horen. Op Prinsjesdag biedt de minister van Financiën deze in de Tweede Kamer aan. Financiën maakt regels voor het goed functioneren van onze financiële sector en het toezicht daarop. Daarnaast behartigt het ministerie van Financiën ook de financiële belangen van Nederland, in Europa en in de rest van de wereld.
 

Onze basiswaarden

 • Toegewijd

  Wij werken voor de parlementaire democratie en haar instellingen. Dat doen we rechtmatig, integer en efficiënt. We staan, samen met andere departementen, voor de publieke zaak.
 • Deskundig en professioneel

  Wij zijn kritisch op ons werk en we durven onze nek uit te steken. We werken professioneel en we werken samen. We geloven niet in bureaucratie, maar in het kunnen van onze collega's.
 • Aanspreekbaar

  Wij zijn ons ervan bewust dat ons werk burgers en bedrijven raakt en handelen daarnaar. We vinden het belangrijk om de meningen van anderen te horen, treden respectvol naar buiten en zijn transparant in ons werk.
 • Stimulerend

  Wij motiveren, corrigeren en ontwikkelen elkaar. We doen recht aan elkaars verantwoordelijkheden en komen onze afspraken na. We staan open voor nieuwe ideeën en we willen blijven leren.

Verantwoordelijk