Organisatie ministerie van Financiën

Missie

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Corporate video ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Voor nu en in de toekomst. Het zorgt met de Belastingdienst, onderdeel van het ministerie,  voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. De rijksbegroting, de Miljoenennota en het belastingplan met de belastingmaatregelen zijn belangrijke stukken die daarbij horen. Op Prinsjesdag biedt de minister van Financiën deze in de Tweede Kamer aan. Financiën maakt regels voor het goed functioneren van onze financiële sector en het toezicht daarop. Daarnaast behartigt het ministerie van Financiën ook de financiële belangen van Nederland, in Europa en in de rest van de wereld.
 

Onze kernwaarden

De volgende kernwaarden zijn sturend voor ons werk en de keuzes die we daarin maken:

  • Integer
  • Deskundig
  • Duidelijk
  • Durf
  • Samenwerken