Organisatie ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

V&K rij poppetjes met achtergrond

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

 • Integer
  Wij werken voor de publieke zaak. Ons werk raakt mensen en bedrijven en daar handelen we naar. Dit handelen doen we geloofwaardig, zorgvuldig en verantwoordelijk. Wij zijn open, eerlijk en aanspreekbaar en werken op basis van wederzijds vertrouwen.
 • Deskundig
  Wij delen en benutten kennis, kunde en (sociale) vaardigheden zo goed mogelijk. Wij willen een lerende organisatie zijn; we reflecteren op ons werk en blijven onszelf ontwikkelen. Wij staan open voor verschillende perspectieven en bieden ruimte aan diversiteit in gedachten.
 • Duidelijk
  Wij communiceren met respect, consistent en met oog voor onze doelgroep. Wij zijn transparant in wat we doen. Wij scheppen heldere verwachtingen, nemen elkaar hierin mee en houden onze communicatie zo eenvoudig mogelijk.
 • Durf
  Wij maken ruimte om te experimenteren en buiten de gebaande paden te treden, om fouten te maken en daarvan te leren. Wij stellen ons kwetsbaar op, we vragen, geven en ontvangen feedback en staan open voor innovatieve ideeën en creativiteit.
 • Samenwerken
  Wij zoeken onze partners op, bevragen elkaar en werken aan gemeenschappelijke doelen. Wij zijn gericht op het brede verband, wij helpen elkaar en waarderen co-creatie.

… wat willen we ontwikkelen …

We zijn scherp op veranderingen en de uitdagingen die deze met zich meebrengen. Zoals we zelf een leven lang ontwikkelen, moeten we ook onze organisatie blijven ontwikkelen. Dat is onze Koers.

Allereerst zetten we verdere stappen als goed werkgever. Zo werken we bijvoorbeeld aan het verlagen van de werkdruk en investeren we in talentontwikkeling. Daarnaast maken we ons klaar voor de wereld van morgen. De weg daarnaartoe noemen wij onze ontwikkelopgave. Door te investeren in innovatie, leiderschap, diversiteit en inclusie en de buitenwereld bereiden we ons voor op de toekomst. 

 • Innovatie
  Wij omarmen innovatie om relevant te blijven in een snel veranderende wereld. We denken in trends en scenario’s en experimenteren buiten de gebaande paden met ideeën en initiatieven.
 • Leiderschap
  Onze leidinggevenden hebben aandacht voor talent- en teamontwikkeling en de mens achter de functie om effectiever samen te werken.
 • Diversiteit en Inclusie
  Wij creëren met elkaar een werkklimaat waarin wij onszelf kunnen zijn en het beste uit onszelf halen. Meer nog dan nu willen wij een afspiegeling zijn van de samenleving, omdat wij ervan overtuigd zijn dat diversiteit van grote meerwaarde is.
 • Buitenwereld
  Wij zijn ons steeds meer bewust van onze rol en positie in de maatschappij. Meer nog dan nu treden we naar buiten en zijn we transparant over wat wij doen en waarom wij bepaalde keuzes maken.