Organogram ministerie van Financiën

De politieke leiding van het ministerie van Financiën bestaat uit de minister van Financiën, de  staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris Toeslagen en Douane. De ambtelijke leiding is verenigd in de bestuursraad. Het ministerie van Financiën bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

Organisatieonderdelen

  • Het directoraat-generaal Belastingdienst voert de belastingwetgeving uit. De Belastingdienst zorgt voor de heffing en inning van belastingen.
  • Het directoraat-generaal Douane  houdt toezicht op het EU-grensoverschrijdende goederenverkeer, heft en int invoerrechten en belastingen en handhaaft wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, economie, gezondheid en milieu.
  • Het directoraat-generaal Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dat doet het DG Toeslagen door het uitkeren van toeslagen die voor veel mensen onmisbaar zijn om de kosten te kunnen betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen.
  • Het directoraat-generaal Fiscale Zaken ontwikkelt fiscaal beleid en fiscale wetgeving.
  • Het directoraat-generaal Rijksbegroting coördineert samen met de directie Algemene Financiële Economische Politiek (onderdeel van het SG-cluster) het begrotingsbeleid.
  • De Generale Thesaurie zorgt voor goede financiële relaties met het buitenland, een goede werking van de financiële markten, het beheer van de staatsleningen en het beheer van deelnemingen in bedrijven.
  • Het SG-cluster ondersteunt de directoraten-generaal. Het SG-cluster bestaat uit zes ministeriebreed opererende directies en uit de rijksbrede onderdelen Auditdienst Rijk  en Domeinen Roerende Zaken.