Ambtelijke leiding

De ambtelijke leiding van het ministerie overlegt wekelijks in de bestuursraad. De bestuursraad is het hoogste besluitvormingsorgaan binnen de organisatie.  

De bestuursraad bestaat uit: