Diensten en instellingen ministerie van Financiën

Overzicht van diensten en instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën.

Belastingdienst

De bekendste taak van de Belastingdienst is het heffen en innen van belastingen en premies. De Belastingdienst keert ook uit. Zo verzorgt de Belastingdienst bijvoorbeeld de uitbetaling van voorlopige teruggaven. Andere belangrijke taken zijn het opsporen van fraude en toezicht op naleving van de fiscale wetten en regels.

Douane

Dagelijks gaan miljoenen tonnen aan goederen Nederland land in en uit: over land, zee en door de lucht. De Douane voert controles op deze goederenbewegingen uit. De Douane is verantwoordelijk voor het heffen van rechten bij invoer en is belast met de uitvoering van een groot aantal verboden, beperkingen en controlemaatregelen.

Toeslagen

De Belastingdienst/Toeslagen is verantwoordelijk voor de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen (toeslagen). Huishoudens kunnen toeslagen krijgen voor de kosten van kinderopvang, huur of zorg. Ruim 6 miljoen huishoudens ontvangen op dit moment een toeslag.

Agentschap

Het Agentschap van de Generale Thesaurie is verantwoordelijk voor de financiering en het beheer van de Nederlands staatsschuld, voor het beleid en de uitvoering van het schatkistbankieren en voor het betalingsverkeer van het Rijk. Het Agentschap bundelt de interne en externe treasury-functie van het Rijk.

Domeinen roerende zaken

Domeinen Roerende Zaken (DRZ) vertegenwoordigt het Rijk als eigenaar van roerende zaken. DRZ vernietigt, bewaart of verkoopt goederen die door Justitie of door andere officiële opsporingsinstanties in beslag zijn genomen. DRZ werkt daarnaast nauw samen met het rijksbrede categoriemanagement rond de afstoot van rijksovertollige goederen.

Rijksacademie

De Rijksacademie voor Financiën en Economie en Bedrijfsvoering is een opleidingsinstituut dat werkt aan de verbetering van de financiële functie en de bedrijfsvoering bij de Rijksoverheid. De Rijksacademie biedt kennis en vaardigheden aan op het gebied van audit, financieel management, economie en bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door het organiseren van opleidingen en door het aanbieden van congressen.

Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk (ADR) is de interne auditdienst van de Rijksoverheid. De ADR maakt onderdeel uit van het ministerie van Financiën en valt direct onder de secretaris-generaal. De ADR werkt in opdracht van de ministeries.

Platform Wijzer in geldzaken

In dit platform bundelen ruim 40 organisaties hun krachten om de consument 'wijzer in geldzaken' te maken. Het platform is een initiatief van het ministerie van Financiën. In het platform werken partners uit de financiële sector, de overheid, onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap samen. Prinses Máxima is sinds september 2010 erevoorzitter van het platform.