Directoraat-generaal Belastingdienst

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de heffing, controle en inning van de rijksbelastingen. Naast fiscaal toezicht voert de Belastingdienst op een aantal niet-fiscale terreinen taken uit.

De Belastingdienst heft en int premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Daarnaast is de dienst belast met de opsporing van fiscale en niet-fiscale fraude, mede in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Verder voert de Belastingdienst in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aantal toezichtstaken uit op het terrein van economische ordening, zoals de controle op de deponeringsplicht van de jaarrekening, en financiële integriteit.

Organisatiestructuur

In de Topstructuur van de Belastingdienst wordt een onderscheid gemaakt tussen uitvoeringsbeleid, kaderstelling en strategie (verantwoordelijkheid van concerndirecties), ondersteuning (verantwoordelijkheid van corporate diensten en shared service organisaties) en de uitvoering (primaire processen). Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn voor de organisatie vastgelegd. Hiermee zet de organisatie een stap naar een toekomstvaste organisatiestructuur. 

Primair proces (uitvoering)

De basis van de Belastingdienst vormen de organisatieonderdelen die samen het primair proces omvatten. Het betreft die onderdelen waar dagelijks de kerntaken van de Belastingdienst worden uitgevoerd en welke het bestaansrecht vormen van het directoraat- generaal. Deze worden alle rechtstreeks aangestuurd door de directeur-generaal Belastingdienst. Het betreft de volgende organisatieonderdelen:

 • Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 • Particulieren
 • Midden- en Kleinbedrijf
 • Grote Ondernemingen
 • Centrale Administratieve processen
 • Klantinteractie en Services
 • Informatievoorziening  

Concerndirecties en Control

Voor de kwaliteitsborging, kaderstelling en uitvoeringsbeleid zijn een aantal Concerndirecties ingericht:

 • Fiscale en Juridische zaken
 • IV- en Databeheersing
 • Uitvoerings- en Handhavingsbeleid
 • Organisatie en Personeel
 • Innovatie en strategie

Daarnaast is er een directie Control en Financiën  die apart staat van de bedrijfsvoering.

Corporate diensten en SSO’s

Om de organisatieonderdelen in het primair proces te ondersteunen zijn een aantal Corporate Diensten en SSO’s ingericht. Deze vallen onder aansturing van de plaatsvervangend directeur-generaal. Het betreft de volgende organisatieonderdelen:

Corporate diensten

 • Vaktechniek
 • Datafundamenten en Analyse
 • Communicatie

Shared Service Organisaties

 • SSO Financieel en Managementinformatie
 • SSO Centrum voor Facilitaire Dienstverlening
 • SSO Organisatie en Personeel
 • Switch