Directoraat-generaal Douane

De Douane houdt toezicht op het EU-grensoverschrijdende goederenverkeer, heft en int invoerrechten en belastingen en handhaaft wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, economie, gezondheid en milieu. Daarnaast heffen en innen we in het binnenland accijnzen en verbruiksbelastingen. Zo dragen we bij aan een solide financiering van de publieke taken; een veilige samenleving en een sterke, aantrekkelijke en eerlijke (interne) markt. 

We voeren opdrachten uit op grond van het Douanewetboek van de Unie (DWU) en tientallen Europese verordeningen. Samen met andere lidstaten en de Europese Commissie stelt Nederland deze EU-wetgeving vast en wordt het Europees douanebeleid geformuleerd. In de Wereld Douane Organisatie werkt Nederland ook mondiaal aan beleidsvorming op douaneterrein. Hierdoor profiteert het bedrijfsleven in én buiten de EU van gestroomlijnde procedures. 

Daarnaast is er nationale wet- en regelgeving, zoals de Algemene douanewet (Adw), op grond waarvan we opdrachten uitvoeren.

Onze opgave:

  • afdracht van douanerechten, belastingen bij invoer en binnenlandse accijnzen; 
  • bescherming van de samenleving tegen onveilige en ongewenste goederen;
  • bijdrage aan de versterking.