Directoraat-generaal Toeslagen

Het directoraat-generaal Toeslagen maakt essentiële levensvoorzieningen voor iedereen mogelijk door een financiële bijdrage uit te keren. Deze bijdrage stelt mensen elke maand opnieuw in staat de rekeningen te betalen voor de huur, de zorgverzekering, de kinderopvang en ander levensonderhoud van kinderen.

DG Toeslagen wil haar wettelijke taak zo goed mogelijk uitvoeren. Met het volle besef dat dit van groot belang is voor mensen en huishoudens en dat de afhankelijkheid groot is. 

DG Toeslagen streeft er naar iedereen in de maatschappij in staat te stellen de meest essentiële levensvoorzieningen in het leven te kunnen betalen: wonen, medische zorg en de zorg voor kinderen. Vanuit dit besef volgt de noodzaak tot de grootst mogelijke zorgzaamheid in de uitvoeringstaak van DG Toeslagen: alle toeslaggerechtigden helpen om hier optimaal, eerlijk en zo zorgenvrij mogelijk gebruik van te maken. Het leven is voor velen ingewikkeld genoeg. Daarom zet DG Toeslagen zich in om de zorgen van de toeslaggerechtigde te verminderen.