Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken

Het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken ontwikkelt fiscaal en douanebeleid, en fiscale en douanewetgeving. Het jaarlijkse Belastingplan is onderdeel van de fiscale wetgeving. Het directoraat-generaal  bereidt daarnaast belasting- en douaneverdragen voor en overlegt over internationale fiscale en douaneregelingen. Het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken fungeert als opdrachtgever van de Belastingdienst.

Directie Algemene Fiscale Politiek

De directie Algemene Fiscale Politiek geeft beleidsadviezen over algemeen fiscaal beleid en fiscale wetgeving voor het sociaal financieel-economisch beleid. De directie vervult in het fiscale wetgevingsproces een adviserende en coördinerende rol. Onderdeel hiervan is de raming van het budgettaire beslag van fiscale maatregelen, de evaluatie van fiscale regelingen en het opdrachtgeverschap richting de Belastingdienst. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor advies over en de ontwikkeling van het douanebeleid en de douanewetgeving in binnen- en buitenland. De directie is verantwoordelijk voor de coördinatie en inzet van de fiscale dossiers in Europa. De directie onderhoudt intensieve contacten met andere overheidsinstanties en internationale organisaties zoals de EU, de OESO en de Wereld Douaneorganisatie.

Directie Directe Belastingen

De directie Directe Belastingen ontwikkelt beleid en wetgeving op het gebied van de directe belastingen zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en schenk- en erfbelasting. Zij ontwerpt ook regelgeving voor de heffing en invordering van deze belastingen en toeslagen.

Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

De directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen adviseert, onderhandelt en onderhoudt de contacten met landen over belastingverdragen en is de bevoegde autoriteit bij geschillen over de verdragsinterpretaties.  De directie adviseert over de internationale aspecten van de Nederlandse fiscale wetgeving en het fiscale beleid. Daarnaast ontwikkelt de directie standpunten over internationale fiscale vraagstukken die in multilateraal verband (zoals de OESO en de VN) aan de orde komen en neemt zij deel aan de besprekingen binnen deze organisaties. De directie ontwikkelt beleid en wetgeving op het gebied van de indirecte belastingen, zoals de omzetbelasting, de overdrachts- en assurantiebelasting, accijnzen en auto- en milieubelastingen.