Organisatie- en mandaatbesluiten

In de organisatie- en mandaatbesluiten van het ministerie van Financiën worden organisatie, taken en mandaten geregeld.

In het overkoepelende organisatie- en mandaatbesluit voor het ministerie van Financiën staat:

  • de organisatie van het ministerie;
  • de taken en bevoegdheden van de algemene leiding.

Voor de dienstonderdelen van het ministerie is de ondermandatering door de algemene leiding vastgelegd in afzonderlijke organisatie- en mandaatbesluiten.

Bijlagen

In bijlage 1 van de besluiten staat een specificatie van taken per onderdeel. In bijlage 2 staat omschreven welke functionarissen voor welke bevoegdheden zijn gemandateerd.