Bijlage 1 Eerdere beslisnota's bij Kamerbrief internationale verbindingen marktordening

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Bijlage 1 Eerdere beslisnota's bij Kamerbrief internationale verbindingen marktordening (PDF | 26 pagina's | 2,6 MB)