Beslisnota's bij Kamerbrief over BO MIRT november 2022 en moties en toezeggingen MIRT

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota s (PDF | 29 pagina's | 569 kB)