Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning (PDF | 3 pagina's | 100 kB)