Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over IMA en Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over IMA en Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (PDF | 3 pagina's | 141 kB)