Kamerbrief met reactie op motie over IMA en Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) reageren op de motie van de Tweede Kamer die verzoekt  om de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) en Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (MKBA’s) aan te passen aan de inzichten van de methode Integrale Kijk op Bereikbaarheid (IKOB).