Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken varend ontgassen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken varend ontgassen (PDF | 2 pagina’s | 128 kB)