Beslisnota bij Kamerbrief over Bestuursovereenkomst Tolvrije Westerscheldetunnel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Bestuursovereenkomst Tolvrije Westerscheldetunnel