Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over hinder door vergeten werkzaamheden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over hinder door vergeten werkzaamheden