Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Strategie bescherming Noordzee Infrastructuur

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Strategie bescherming Noordzee Infrastructuur