Afschrift brief ProRail oplegbrief en advies IC Berlijn & Brussel

Afschrift van de brief van ProRail aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief bevat een rapportage van het onderzoek van ProRail naar marktordening bij internationale treinverbindingen.

Afschrift brief ProRail oplegbrief en advies IC Berlijn & Brussel (PDF | 58 pagina's | 8,2 MB)