Afschrift brief EC Concessie Hoofdrailnetwerk

Afschrift van de brief van de Europese Commissie (EC) aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief bevat een reactie op het voornemen om de concessie voor het hoofdrailnetwerk in 2023 aan NS te gunnen.

Afschrift brief EC Concessie Hoofdrailnetwerk (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)