J Deltafonds - Rijksjaarverslag 2019

Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstuk J van de Rijksbegroting.