Kamerbrief over voortgang verbetering vergunningverlening medische toepassingen biotechnologie en voorstel Europese Commissie spoedverordening COVID-19

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over een voorstel voor een verordening voor gebruik van medicinale producten met genetisch gemodificeerde organismen voor behandeling of preventie van ziekte door het coronavirus. Daarnaast informeert zij de Kamer over de voortgang van het oplossen van knelpunten met betrekking tot de vergunningverlening voor gentherapie.

Kamerbrief over voortgang verbetering vergunningverlening medische toepassingen biotechnologie en voorstel Europese Commissie spoedverordening COVID-19 (PDF | 4 pagina's | 267 kB)