Kamerbief bij 5e Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2021-1

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) stuurt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) over de 1e helft van 2021. Hij gaat daarbij in op relevante ontwikkelingen en op de financiƫle stand van zaken.