Kamerbrief bij beantwoording vragen ontwerpbesluit invoering helmplicht snorfietsers, resultaten aanvullend onderzoek TNO en datum inwerkingtreding

Minister Visser (IenW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen vragen naar aanleiding van de voorhangprocedure van het ontwerpbesluit invoering helmplicht voor snorfietsers. Zij kreeg de vragen van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daarbij informeert zij de Kamer over de voortgang van de helmkeuze en de datum van inwerkingtreding van de helmplicht. Ook gaat zij in op onderzoek van TNO over de veiligheid van de speed-pedelec-helm voor de snorfietsbestuurder en de passagier achterop. De rapportage 'Evaluatiestudie speed-pedelec-helm en bromfietshelm voor snorfietspassagier ensnorfietsbestuurder met passagier achterop' stuurt zij mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief bij beantwoording vragen ontwerpbesluit invoering helmplicht snorfietsers, resultaten aanvullend onderzoek TNO en datum inwerkingtreding (PDF | 3 pagina's | 225 kB)