Kamerbrief over uitvoerbaarheidstoets TEN-T verordening voor Hoofdvaarwegennet en Hoofdwegennet

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten en het beleidsmatig vervolg van een uitvoerbaarheidstoets (UVT) voor een herzieningsvoorstel van de Europese Commissie (EC) voor de verordening voor het trans-Europese Transport Netwerk (TEN-T). De toets richtte zich op consequenties, kansen en risico’s van het herzieningsvoorstel voor het Hoofdvaarwegennet (HVWN) en het Hoofdwegennet (HWN). De uitkomsten van de toets stuurt hij mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over uitvoerbaarheidstoets TEN-T verordening voor Hoofdvaarwegennet en Hoofdwegennet (PDF | 4 pagina's | 314 kB)