Kamerbrief bij MJP 2024-2028 van de Inspectie Leefomgeving en Transport

Minister Harbers (IenW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het Meerjarenplan (MJP) 2024-2028 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). hij bespreekt het MJP en de bijbehorende ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2023.