Kamerbrief met toelichting op circulair klimaatbeleid

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de volgende stap in de implementatie van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). Hij bespreekt daarbij het circulaire klimaatbeleid. Daarnaast geeft hij een toelichting op lopende circulaire klimaatmaatregelen. Ook gaat hij in op de stand van zaken van het ambitieuze klimaatdoel voor de circulaire economie.

Kamerbrief met toelichting op circulair klimaatbeleid