Voortgangsrapportage CO2-emissie Ministerie IenM januari - juni 2016

In het kader van de certificering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor de CO2-Prestatieladder worden tweemaal per jaar de emissiecijfers vastgesteld en gekeken of IenM op koers is voor de reductiedoelstellingen.

Voortgangsrapportage CO2-emissie Ministerie IenM januari - juni 2016 (PDF | 6 pagina's | 311 kB)