Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder januari - juni 2017

In het kader van de certificering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor de CO2-Prestatieladder worden tweemaal per jaar de emissiecijfers vastgesteld en gekeken of IenM op koers is voor de reductiedoelstellingen.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder januari - juni 2017 (PDF | 13 pagina's | 393 kB)