Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders

Het actieplan vervangt het 1e Actieplan verbetering verkeersveiligheid voor motorrijders uit 2010. Het bevat nieuwe maatregelen om de verkeersveiligheid van motorrijders (verder) te verbeteren.

Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders (PDF | 14 pagina's | 688 KB)