Verslag over de werking van het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen in 2020

Dit rapport gaat in op de ontwikkelingen rondom vervoer, in het kader van Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen.  In het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen gaat het over veiligheid voor omwonenden, mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen en (groei)ruimte voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Verslag over de werking van het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen in 2020 (PDF | 170 pagina's | 8,5 MB)