Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

Het rapport beschrijft het doel en de maatregelen van het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE). Het programma bevat maatregelen om de transitie (overgang) naar een circulaire economie te versnellen.


Het NCPE richt zich op 4 punten:

  • vermindering gebruik grondstoffen;
  • substitutie;
  • levensduurverlenging;
  • hoogwaardige verwerking.