Benoeming inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport

Dr. M.C. (Mattheus) Wassenaar wordt inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 16 oktober 2023.

Mattheus Wassenaar is sinds januari 2023 waarnemend inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Van 2019 tot en met 2022 was hij directeur Informatie, Netwerken en Programmering/CIO, en sinds oktober 2021 tevens plaatsvervangend inspecteur-generaal bij de ILT. Daarvoor was hij lid van de raad van bestuur van Amsta, zorgaanbieder in Amsterdam voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Eerder werkte hij binnen het Rijk onder meer als directeur Audit & Concerncontrol/Financiën & Bedrijfsvoering bij de Dienst Justitiële Inrichtingen en als plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mattheus Wassenaar studeerde Algemene Economie en Econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen en hij behaalde een PhD Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.