Benoeming gerechtsdeurwaarder

Wilt u benoemd worden tot gerechtsdeurwaarder, dan kunt u hieronder uw verzoek indienen.

Na het inzenden van uw verzoek met de bijbehorende stukken neemt het cluster benoemingen bij de Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het ministerie van Justitie en Veiligheid uw verzoek in behandeling. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van 4 maanden.

Meer informatie vindt u op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

U moet de stukken leesbaar aanleveren. Vul onderstaande gegevens in:

Benoeming tot gerechtsdeurwaarder

Maximaal 5Mb
(indien het Ondernemingsplan groter is dan 5Mb en u het plan in delen heeft gesplitst) Maximaal 5Mb
Maximaal 5Mb
Maximaal 5Mb
Art. 5 sub c jo. Art. 25 lid 2 Gerechtsdeurwaarderswet
Maximaal 5Mb
Maximaal 5Mb
ID-kaart of paspoort Maximaal 5Mb
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om een besluit te nemen op uw verzoek. Uw gegevens worden op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet gedeeld met derden.

Akkoordverklaring(verplicht)