Benoeming gerechtsdeurwaarder

Wilt u benoemd worden tot gerechtsdeurwaarder, dan kunt u hieronder uw verzoek indienen.

Door de coronacrisis moet u rekening houden met een langere behandeltermijn van uw verzoek dan u van ons gewend bent.

Na het inzenden van uw verzoek met de bijbehorende stukken neemt het cluster benoemingen bij de Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het ministerie van Justitie en Veiligheid uw verzoek in behandeling. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van 4 maanden.

Meer informatie vindt u op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Vul onderstaande gegevens in:

Benoeming tot gerechtsdeurwaarder

Maximaal 5Mb

(indien het Ondernemingsplan groter is dan 5Mb en u het plan in delen heeft gesplitst)
Maximaal 5Mb

Maximaal 5Mb

Maximaal 5Mb

Art. 5 sub c jo. Art. 25 lid 2 Gerechtsdeurwaarderswet

Maximaal 5Mb

Maximaal 5Mb

ID-kaart of paspoort Maximaal 5Mb

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om een besluit te nemen op uw verzoek. Uw gegevens worden op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet gedeeld met derden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij vragen uw gegevens om te kunnen toetsen of u voldoet aan de wettelijke voorwaarden en het opstellen van besluiten. Een deel van deze gegevens wordt uiteindelijk in een besluit opgenomen, conform de Gerechtsdeurwaarderswet.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om te toetsen of u aan de wettelijke vereisten voldoet. Op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet worden uw gegevens gedeeld met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, het Bureau Financieel Toezicht, de Kamer voor gerechtsdeurwaarders en de Commissie van Deskundigen Gerechtsdeurwaarders.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden na uw benoeming nog zeven jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *