Intrekking toevoeging aan notaris

Wilt u de goedkeuring van de toevoeging aan een notaris laten intrekken? Dan kunt u hieronder uw verzoek indienen. Let op: het verzoek moet worden ingediend door de toegevoegd notaris. Het verzoek is niet nodig bij het einde van de arbeidsovereenkomst van de toegevoegd notaris. De toevoeging eindigt dan van rechtswege. U wordt wel verzocht de KNB hiervan tijdig in kennis te stellen.

Na het inzenden van uw verzoek met de bijbehorende stukken neemt het cluster benoemingen bij de Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het ministerie van Justitie en Veiligheid uw verzoek in behandeling. Hiervoor geldt een verwerkingstermijn van 4 weken.

Graag ontvangen wij van u de volgende gegevens:

Intrekking toevoeging aan notaris

Ondertekend door de toegevoegd notaris

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om een besluit te nemen op uw verzoek. Uw gegevens worden op grond van de Wet op het notarisambt gedeeld met derden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij vragen uw gegevens om te kunnen toetsen of u voldoet aan de wettelijke voorwaarden en het opstellen van besluiten. Een deel van deze gegevens wordt uiteindelijk in een besluit opgenomen, conform de Wet op het notarisambt.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om te toetsen of u aan de wettelijke vereisten voldoet. Op grond van de Wet op het notarisambt worden uw gegevens gedeeld met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, het Bureau Financieel Toezicht, de Kamer voor het notariaat, de Commissie Toegang Notariaat en de Commissie van Deskundigen Notariaat.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden na uw benoeming nog zeven jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *