Wijziging vestigingsplaats notaris

Wilt u zich in een andere plaats vestigen? Dan kunt u hieronder uw verzoek indienen. Vermeld in het verzoek de gemeente waarin u zich wenst te vestigen. Geef hierbij aan of u gebruik wenst te maken van de bevoegdheid om uw protocol over te brengen naar de nieuwe plaats van vestiging. Als u uw protocol niet meeneemt, geef dan in uw verzoek aan wie u voorstelt als opvolger of waarnemer. De wettelijke termijn voor beslissing op uw verzoek is 5 maanden.

Wijziging vestigingsplaats notaris

Wordt het protocol meegenomen?

Maximaal 5Mb

Maximaal 5Mb

Maximaal 5Mb

Maximaal 5Mb

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om een besluit te nemen op uw verzoek. Uw gegevens worden op grond van de Wet op het notarisambt gedeeld met derden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij vragen uw gegevens om te kunnen toetsen of u voldoet aan de wettelijke voorwaarden en het opstellen van besluiten. Een deel van deze gegevens wordt uiteindelijk in een besluit opgenomen, conform de Wet op het notarisambt.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om te toetsen of u aan de wettelijke vereisten voldoet. Op grond van de Wet op het notarisambt worden uw gegevens gedeeld met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, het Bureau Financieel Toezicht, de Kamer voor het notariaat, de Commissie Toegang Notariaat en de Commissie van Deskundigen Notariaat.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden na uw benoeming nog zeven jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *