Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting